voormalig archief
De werkarchieven van de stichting Doca zijn in de zomer van 2016 overgedragen aan het Gelders Archief waar ze voor belangstellenden ter inzage liggen.
Zie voor openingstijden www.geldersarchief.nl.
Het gaat hierbij om het bedrijvenarchief, het projectarchief en de door Doca in de loop der jaren verzorgde publicaties.
Klik voor de inhoud van deze werkarchieven op de betreffende regel hieronder (de onderwerpen staan op alfabetisch-chronologische volgorde).

- Inhoud bedrijvenarchief (klik hier voor overzicht)
- Inhoud projectarchief (klik hier voor overzicht)
- Inhoud archief publicaties (klik hier voor overzicht)- - -
Doca - Bentinckstraat 31, 6811 EE Arnhem
Tel: 026-3516533 - E -mail: doca@antenna.nl - Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990