adres
Wat is Doca ?
Doca staat voor Stichting Dokumentatiecentrum Arnhem. Doca is opgericht in het najaar van 1987 en is actief in het spanningsveld tussen economie en samenleving.

Wat doet Doca ?
Doca onderzoekt de relatie tussen het bedrijfsleven in de regio Arnhem en de samenleving. Daarbij staat de kwaliteit van de samenleving voorop. De aspecten die bij dit onderzoekswerk aan de orde komen zijn daarom milieu, bewapening, investeringen in ontwikkelingslanden, personeelsbeleid, volksgezondheid enzovoort. Als stichting zien we het als onze taak om op regionaal niveau de westerse economie aan te kaarten, die met zijn fixatie op kapitaalgroei de ontwikkeling van een gezonde samenleving blokkeert. Met ons werk proberen wij een bijdrage te leveren aan het ombuigen van een op winstbejag en verspilling gebaseerde economie naar een productiesysteem dat geŽnt is op duurzaamheid, solidariteit en sociale gelijkwaardigheid (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Achtergrond Doca
Het archief- en onderzoekswerk van Doca is voortgekomen uit een onderzoek naar de rol van Arnhemse bedrijven in ontwikkelingslanden. Deze inventarisatie werd van 1986 tot 1989 uitgevoerd in opdracht van de stichting Derde Wereld Centrum Arnhem. Uit dit onderzoek bleek dat vrijwel alle onderzochte bedrijven betrokken waren bij een of meer aspecten van milieuvervuiling, fraude, steun aan dictaturen, wapenhandel of de atoomindustrie. Sinds 1987 actualiseert Doca dit onderzoek door op deelterreinen (en waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties) casestudies op te zetten, procedures op te starten of actie te ondernemen. Op die manier wordt geprobeerd bedrijven in de regio aan te zetten tot verantwoord ondernemen.

Donaties
Doca is een organisatie die zonder winstoogmerk werkt en zoveel mogelijk projecten low-budget uitvoert. Donaties zijn daarom altijd welkom.
Doca is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status werd in november 2012 door de Belastingdienst verlengd volgens de nieuwe richtlijnen van het Ministerie van FinanciŽn.

ANBI
Klik op het ANBI-logo om een overzicht te krijgen van door de overheid verplicht gestelde informatie.
- - -
Doca - Bentinckstraat 31, 6811 EE Arnhem
Tel: 026-3516533 - E -mail: doca@antenna.nl - Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990